.

Regulamin serwisu zimowego


1. Termin wykonania i rodzaj usługi określa serwisant w porozumieniu z klientem w chwili przyjęcia zlecenia.
2. Serwis nie odpowiada za ukryte wady sprzętu, w szczególności za zbyt małą grubość ślizgu, co skutkować może odsłonięciem warstwy bazowej ślizgu w procesie jego planowania.
3. Serwis wykonuje usługi w taki sposób, aby jak najmniej ingerować w strukturę materiału w celu maksymalnego wydłużenia żywotności serwisowanego sprzętu.
4. Serwis nie wykonuje usług na poczekaniu (za wyjątkiem indywidualnych ustaleń z Klientem)
5. Sprzęt dostarczany do serwisu powinien być wolny od kurzu, błota, śniegu oraz tłustych substancji.
6. Serwisant może odmówić przyjęcia sprzętu, jeżeli jego stan opisany w pkt. 5 jest nie do zaakceptowania.
7. W przypadku, gdy ślizg oddawanego do serwisu sprzętu pokryty jest powłoką zabezpieczającą, serwis pobiera dodatkową opłatę za cyklinowanie i odtłuszczanie ślizgu, zgodnie z cennikiem usług serwisowych.
8. Po wykonaniu usługi serwis informuje Klienta o tym fakcie za pośrednictwem wiadomości SMS.
9. Klient powinien odebrać sprzęt z serwisu w terminie do 3 dni od uzgodnionego terminu odbioru. Po przekroczeniu terminu odbioru serwis pobiera opłatę w wysokości 2 PLN / dzień za przechowywanie sprzętu. Opłata jest naliczana od dnia uzgodnionego terminu odbioru.
10.Nieodebranie sprzętu w ciągu 3 miesięcy od daty przyjęcia do naprawy, zgodnie z art. 180 K.C. w związku z art. 60 K.C., serwis potraktuje jako wolę wyzbycia się własności, co skutkuje uznaniem sprzętu za porzucony i w dalszej kolejności zostanie przez serwis zutylizowany.
11.Klient oddając sprzęt do naprawy akceptuje niniejszy regulamin.

Serwis Narciarski Yeti          Tobiasze 3, 97-225 Ujazd          Paweł Dela